This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Overheid deelde gegevens miljoenen burgers ten onrecht

Afbeelding: Vintage File Cabinet van victoriabernal | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Het Centraal Bureau voor Genealogie heeft tientallen jaren afgeschermde persoonsgegevens van miljoenen burgers gedeeld met de mormonenkerk.

In het artikel Overheid gaf mormonen gegevens van miljoenen burgers schrijft Trouw:

Het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag heeft in de afgelopen decennia afgeschermde persoonsgegevens van miljoenen burgers gedeeld met de mormonenkerk. De privacygevoelige informatie ligt nu opgeslagen in Salt Lake City, in het Amerikaanse hoofdkwartier van het genootschap.

Eerder dit jaar berichtte Trouw dat rijksarchieven sinds de jaren ’70 regelmatig samenwerken met de wereldwijde Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (zoals het genootschap voluit heet). Mormonen hebben bijvoorbeeld grote delen van de burgerlijke stand omgewerkt naar microfilm en digitale scans.

Ze leveren hun diensten gratis en krijgen als tegenprestatie een kopie van de akten. […] Het Centraal Bureau voor Genealogie bevestigt tegenover Trouw dat het bij die samenwerking privacywetgeving heeft overtreden. Zo gaf het CBG mormonen kopieën van de persoonskaarten van alle burgers die tussen 1939 en 1970 zijn overleden.

Die kaarten (die gemeenten gebruikten voordat de Gemeentelijke Basisadministratie werd ingevoerd) vermeldden onder meer of iemand in de gevangenis had gezeten, psychische hulp kreeg of leefde van een uitkering. Archivarissen mogen dergelijke informatie nooit openbaar maken. De kaarten bevatten daarnaast de naam van echtgenoten en kinderen: personen die nu nog in leven zijn.

Het bureau beschouwt de in Salt Lake City opgeslagen informatie als ‘reservekopie’. ‘Stel dat onze eigen collecties brand- of waterschade oplopen’, reageert CBG-directeur Leo Voogt. ‘Dan komt die kopie misschien van pas.’