This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Oriënterend onderzoek OM naar KPN’s DPI

Afbeelding: Women As A Bait van FaceMePM | Licentie: CC BY

Het Openbaar Ministerie doet een oriënterend onderzoek naar de mogelijk strafbare toepassing van DPI door KPN. Dat zegt Verhagen tegen de Tweede Kamer.

In zijn brief schrijft hij:

Het spreekt voor zich dat aanbieders van elektronische communicatiediensten bij het analyseren van dataverkeer de wettelijke beperkingen in acht dienen te nemen. Zij mogen dan ook niet zomaar de inhoud van dataverkeer bekijken. Ik hecht er dan ook sterk aan dat duidelijk wordt wat er gebeurt en gebeurd is bij het gebruik van Deep Packet Inspection, en of hierbij de regels overtreden zijn.

Om die reden heb ik er met instemming kennis van genomen dat op dit moment door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna OPTA) een onderzoek wordt verricht naar eventuele overtredingen door mobiele aanbieders van de Telecommunicatiewet door het gebruik van DPI. De resultaten van dit onderzoek verwacht ik op korte termijn en hierover zal ik uw Kamer nader informeren.

Tenslotte doet het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie oriënterend onderzoek naar mogelijk strafbare toepassing van de DPI-techniek door telecomproviders. Op basis van de resultaten daarvan kan het Openbaar Ministerie besluiten (nader) strafrechtelijk onderzoek te doen.

De minister zegt verder in een nieuwsbericht:

Sommige providers van mobiel internet hadden een heffing aangekondigd voor bepaalde diensten. Dit vanwege de benodigde investeringen in het netwerk en het afnemende bel- en sms-verkeer. Minister Verhagen is niet tegen betaling voor de hoeveelheid of de snelheid van het dataverkeer. Het kabinet vindt een heffing op bepaalde diensten zoals Skype of WhatsApp echter te ver gaan.