This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Ook kamervragen toppositie bevraging telecomgegevens

Uit een tweetal rapporten uit het Project Dataretentie blijkt dat Nederland koploper in het aantal bevragingen van telecomgegevens is. Ook daar zijn nu kamervragen over gesteld.

Twee ministers wordt onder meer gevraagd:

Kloppen de in het bericht genoemde cijfers? Zo nee, op welk punt kloppen de cijfers niet? Waarom ligt het aantal opgevraagde telecomgegevens per hoofd van de bevolking in Nederland aanzienlijk hoger dan in andere Europese landen het geval is? Kunt u aangeven waarom Bits of Freedom slechts via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) procedure aan de nu bekend geworden gegevens kon komen? Bent u bereid gemakkelijker inzichtelijk te maken welke gegevens op welke schaal worden opgevraagd door welke instanties?