This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Onmeetbaar resultaat anti-terrorisme maatregelen

Afbeelding: Dick van Putten, General & Governor van FaceMePls | Licentie: CC BY

Het resultaat van anti-terrorisme maatregelen is niet meetbaar, maar vorige jaar werd er 124 miljoen euro aan besteed.

In het artikel Het nut van anti-terrorismewetgeving schrijft Sargasso:

Het succes van maatregelen is moeilijk langs een meetlat te leggen. Wat is voorkomen, is voorkomen, over de impact die iets had kunnen hebben, is niets met zekerheid te zeggen. […]

Wel meetbaar zijn de arrestaties die op grond van terroristische activiteiten zijn verricht. Er is geen officieel overzicht, maar de journalisten van het onderzoeksjournalistieke radioprogramma Argos hebben geturfd op basis van oude nieuwsberichten. Het zijn er volgens hen 274. Daarvan hebben 7 arrestaties tot een veroordeling geleid, (vooral leden van de Hofstadgroep). 7 arrestaties, dat is 2,5 procent. De andere 97,5 procent van de gearresteerden is onschuldig bevonden wat betreft terrorisme.

Aan terrorismebestrijding is in 2010 224 miljoen euro uitgegeven, waarvan 191 miljoen aan de AIVD en nog eens 33 miljoen euro via de NCTb. Dat is een stuk meer dan tien jaar geleden. In 2001 bestond de NCTb nog niet en werd er aan de AIVD 59,4 miljoen uitgegeven. Dit budget is nu dus meer dan verviervoudigd.