This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Onderzoek centrale opslag bankgegevens stopgezet

Het lijkt er op dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet doorgaat met het onderzoek naar de mogelijkheden van het centraal bevragen van bankgegevens.

De Pers meldt in het artikel Onderzoek inzage bankgegevens gaat niet door:

Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat toch niet onderzoeken of het mogelijk is om inzage te krijgen in gegevens als naam en adres van bankrekeninghouders. Dat zou kunnen via een centrale databank, zodat een verzoek niet eerst via de bank hoeft.

Na een eerste ambtelijke verkenning is besloten het onderzoek niet door te zetten.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie gezegd. Hij kon geen reden aanwijzen voor het niet doorgaan van het onderzoek. Hij benadrukte dat het idee alleen ambtelijk is verkend en ,,dat heeft niet geleid tot een grondig onderzoek naar de wenselijkheid en toepasbaarheid'' van de ontwikkeling van een centrale opslag.