This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Nog altijd geen toetsbare criteria voor huisbezoeken

In een nieuw rapport over de zogenaamde interventieteams is de Rotterdamse Ombudsman onverminderd kritisch. Er is wel wat verbeterd in de afgelopen jaren, maar nog altijd ontbreekt het aan een kenbare en toetsbare afweging voor huisbezoeken, worden de eigen protocollen vaak genegeerd en worden bewoners onvoldoende geïnformeerd.

In het persbericht Ombudsman houdt zorgen over huisbezoeken bij burgers schrijft de Ombudsman:

Uit gemeentelijke cijfers blijkt dat in 2009 maar liefst 38.000 huishoudens ‐vaak onaangekondigd‐ thuis door ambtenaren zijn bezocht om gegevens te controleren op het gebied van wonen, werken, inkomen, gezondheid, scholing en veiligheid. In 2010 gaat het om vergelijkbare aantallen.

Er is de afgelopen drie jaar veel verbeterd. De bewoners worden tijdens de huisbezoeken over het algemeen respectvol bejegend. Het aantal klachten is sterk afgenomen. De interventieteams bestaan nog maar uit maximaal 3 personen, tegen 5 tot zelfs 10 in het verleden. Er is door de gemeente ook een apart protocol Huisbezoeken opgesteld voor de interventieteams. Maar tegelijk constateer ik dat belangrijke voorschriften in het protocol in de praktijk regelmatig niet worden nageleefd.

In acht van de veertien deelgemeenten opereren deelgemeentelijke interventieteams. Ze zijn goed voor zo’n 8.000 huisbezoeken per jaar.De stedelijke interventieteams leggen zo’n 30.000 huisbezoeken per jaar af.

In het onderzoeksrapport concludeert de gemeentelijke ombudsman dat de situatie in de praktijk nog niet ideaal is: “De leden van de interventieteams gedragen zich als mens behoorlijk, maar voldoet zo’n huisbezoek ook aan de behoorlijkheidseisen van de ombudsman? Nee, dus. Een kenbare en toetsbare afweging van de noodzaak voor een huisbezoek ontbreekt vaak, in het bijzonder bij de deelgemeentelijke interventieteams. Bewoners worden vaak onvoldoende geïnformeerd over de veelheid van onderwerpen die tijdens het huisbezoek bekeken worden. Ze realiseren zich bijvoorbeeld niet dat ze een huisbezoek kunnen weigeren of dat ze inzage kunnen krijgen in hun dossier.

Rotterdam telt 610.000 inwoners. Daarvan wonen er 200.000 ‘op Zuid’. Negen van de tien huisbezoeken vinden plaats in Rotterdam‐Zuid.

Het rapport heet Interventieteams: kijken en bekeken worden.