This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Netneutraliteit versus Nepneutraliteit

Afbeelding: Hologram van Quinn Dombrowski | Licentie: CC BY-SA

Eergisteren hebben D66, PvdA, SP en GL met steun van de PVV een amendement ingediend dat netneutraliteit moet garanderen.

Het eerste lid van het voorgestelde amendement:

Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken waarover internet-toegangsdiensten worden geleverd en aanbieders van internettoegangsdiensten belemmeren of vertragen geen diensten of toepassingen op het internet, tenzij en voor zover de betreffende maatregel waarmee diensten of toepassingen worden belemmerd of vertraagd noodzakelijk is:

  1. om de gevolgen van congestie te beperken, waarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld;
  2. ten behoeve van de integriteit en de veiligheid van het netwerk en de dienst van de betrokken aanbieder;
  3. om de doorgifte van ongevraagde communicatie als bedoeld in artikel 11.7, eerste lid, aan een eindgebruiker te beperken, mits de eindgebruiker daarvoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, of
  4. ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel.

Het wetsvoorstel is met steun van Jhim van Bemmel (PVV) ingediend door Kees Verhoeven (D66), Martijn van Dam (PvdA), Sharon Gesthuizen (SP) en Bruno Braakhuis (GroenLinks). De VVD is met een eigen amendement gekomen. Bits of Freedom analyseert de verschillen en constateert “VVD opent deur voor blokkeren, afknijpen en heffen van internet“:

Het voorstel (PDF) lijkt op het eerste gezicht op het gisteren ingediende amendement, maar als je ze vergelijkt (PDF) zitten er een aantal belangrijke adders onder het gras:

  • Providers zouden in het voorstel abonnementen mogen aanbieden waarin diensten als internettelefonie (Skype) en internetSMS (WhatsApp) worden geblokkeerd (lid 1 sub e).
  • Providers zouden bovendien nog steeds extra geld mogen vragen voor het gebruik van diensten als Skype en WhatsApp, het zogenoemde tariferen (lid 3 van het gisteren ingediende amendement is geschrapt).

Dit is bijzonder teleurstellend. Met deze twee wijzigingen introduceert de VVD een gapend gat in de netneutraliteitsregelgeving, en kiest het voor de belangen van providers boven die van internetgebruikers. Naast deze direct in het oog springende wijzigingen, ondermijnt de VVD overigens ook op andere manieren het netneutraliteitsamendement. Zo zouden in het voorstel providers verkeer mogen afknijpen om “congestie te beperken”, terwijl in het gisteren ingediende netneutraliteitsamendement providers dit alleen mogen doen om “de gevolgen van congestie te beperken”. Een belangrijk verschil: het voorstel van de VVD geeft providers de macht om zelf te bepalen welke diensten zij willen knijpen, terwijl het netneutraliteitsvoorstel dat gisteren is ingediend er juist op is gericht om te zorgen dat internetgebruikers zo min mogelijk last hebben van congestie.