This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Nederlandse organisaties bezorgd over ACTA

In een open brief aan de Nederlandse regering hebben een aantal Nederlandse organisatie hun bezorgdheid geuit over het ACTA verdrag. 

In de brief schrijven ze:

ACTA raakt talloze belanghebbenden in de informatiemaatschappij. Deze belanghebbenden krijgendoor de intransparante besluitvorming echter vrijwel geen inspraak. Goedkeuring achteraf door het Europees Parlement kan deze bezwaren niet wegnemen.

Anders dan de naam doet vermoeden is ACTA niet beperkt tot de bestrijding van namaakgoederen.In ACTA is een uitgebreid hoofdstuk over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de digitale omgeving opgenomen. ACTA heeft daarmee gevolgen voor het grondrecht opcommunicatievrijheid en dus voor de democratische rechtsstaat, onze kenniseconomie en de persoonlijke vrijheid van internetgebruikers.

ACTA zou zo het grondrecht op communicatievrijheid en de persoonlijke vrijheid vaninternetgebruikers verder kunnen beperken. Door ACTA zou de rol van online tussenpersonen als neutraal doorgeefluik, die ook door de Europese wetgever is erkend, verder onder druk komen testaan. Dat kan leiden tot zelfcensuur van onze informatie-infrastructuur en daarmee tot verschraling van het publieke debat.