This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Nederland is netneutraal!

schermafdruk website Bits of Freedom

Het duurde even, maar nu de Eerste Kamer ook ingestemd heeft met de Telecommunicatiewet is netneutraliteit in Nederland een feit.

Op Twitter schrijft Bits of Freedom:

Woop wooop! Netneutraliteit is een feit. Een paar losse eindjes op 15 mei, maar nu al historisch moment voor Nederland!

Over die losse eindjes:

Het enige geschilpunt over netneutraliteit heeft betrekking op de mogelijkheid van ISP’s om te filteren op ideologische gronden. Senator Ester van de ChristenUnie dient een motie en vraagt de minister te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om toch filtering op deze gronden mogelijk te maken. De minister zegt toe dat te gaan onderzoeken en zal de Eerste Kamer daar begin volgende week over informeren. Omdat de bepaling over het filteren is opgenomen in de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat (een soort veegwet), zal daar volgende week nog over worden gestemd. Netneutraliteit an sich is dus veilig, maar het is nog niet 100% zeker dat de veegwet volgende week ook echt zal worden aangenomen.