This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Motie netneutraliteit aangenomen

Afbeelding: Open Monumenten Dag 2010 van -JVL- | Licentie: CC BY

In de Tweede Kamer is vandaag een motie aangenomen die de regering verzoekt netneutraliteit in Telecommunicatiewet op te nemen. Met dank aan: D66, PVV, PvdA, SP, PvdD & CU.

De motie luidt:

[…] overwegende, dat hiermee innovaties op het gebied van nieuwe communicatiemiddelen op internet worden geblokkeerd;

constaterende, dat bepaalde soorten datagebruik weliswaar meer belasting opleveren voor het netwerk, maar dat ook te belasten valt op basis van de mate van datagebruik;

concluderende, dat er voor telecomaanbieders daarmee geen reden is om bepaalde diensten extra te belasten of te blokkeren;

verzoekt de regering in de telecommunicatiewet op te nemen dat telecomaanbieders niet op basis van het soort gebruik van dataverkeer mogen differentiëren en daarmee netneutraliteit te garanderen,

en gaat over tot de orde van de dag.