This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Staatssecretaris weigert reactie op websiteblokkade

Afbeelding: Quartier Européen Nord, Kirchberg van sprklg | Licentie: CC BY-SA 2.0

Staatssecretaris Teeven wil niet reageren op recente rechterlijke uitspraken over het ontoegankelijk maken van websites.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij:

Tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2012 verzocht het lid Verhoeven van uw Kamer om een brief met een reactie op de aangenomen motie tot het niet blokkeren van websites in het licht van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag dat internetproviders Ziggo en XS4ALL de downloadsite The Pirate Bay moeten blokkeren. Hierbij zal ik ook ingaan op de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake Scarlet/Sabam. […]

Op 11 januari 2012 heeft de Rechtbank Den Haag op vordering van Stichting BREIN internetproviders Ziggo en XS4ALL bevolen om de website The Pirate Bay voor abonnees van de genoemde providers ontoegankelijk te maken, door de blokkering van een aantal domeinnamen en IP-adressen. […] Inmiddels heb ik begrepen dat tegen deze uitspraak hoger beroep is ingesteld. Tegen het vonnis in kort geding is overigens eveneens hoger beroep ingesteld (r.o. 2.23). Gelet hierop onthoud ik mij van commentaar op de uitspraak.

Bij de regeling van werkzaamheden vroeg het lid Peters om een reactie op de uitspraak in het licht van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 24 november 2011 inzake Scarlet/Sabam (C-70/10). Ik heb u aangegeven dat de zaak nog onder de rechter is, zodat ik geen inhoudelijk commentaar kan geven. […]

De motie roept de regering op om af te zien van de handhavingsoptie om websites te blokkeren. De heer Verhoeven vraagt om een reactie in het licht van de uitspraak van de rechtbank Den Haag. […] Ik beraad mij nog op een reactie op de motie Verhoeven.