This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Minister: snel zorgvuldige omgang gegevens door politie

Afbeelding: Texaco woman van Gerard Stolk | Licentie: CC BY-NC 2.0

De politie zorgt ervoor dat voor het einde van het jaar de Wet politiegegevens weer wordt nageleefd, zegt de minister van Veiligheid en Justitie.

In antwoord op Kamervragen schrijft minister Opstelten:

De politieorganisatie treft op dit moment de maatregelen die nodig zijn om de gebreken zo snel mogelijk te verhelpen. De verantwoordelijke korpsbeheerders hebben naar aanleiding van de rapportage van de externe privacy audit bij de korpsen aan het begin van 2012 een actieplan opgesteld. Hierin zijn de onderwerpen aan de orde die ook genoemd worden door Bits of Freedom zoals autorisatiebeheer, protocollering en de taakuitvoering van de privacyfunctionaris. De korpsen leveren op dit moment een forse inspanning om met spoed alle acties uit te voeren, waarbij met het oog op de vorming van de Nationale politie zoveel mogelijk is gekozen voor een landelijke aanpak.

[…]┬áDe herstelacties bij de politie, zoals het op orde brengen van autorisatiebeheer en de taakuitvoering van de privacyfunctionaris brengen met zich mee dat de privacy beter zal zijn geborgd. Het resultaat van deze inspanningen zal nauwlettend worden gecontroleerd in de wettelijk voorgeschreven interne auditronde bij de korpsen die na de zomer zal starten.