This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Minister: privacy beter beschermd met groot sleepnet

Afbeelding: Belastingdienst van mystic_mabel | Licentie: CC BY-SA 2.0

Het op grote schaal binnenharken van gegevens door de Belastingdienst is juist bedoeld om de privacy van burgers te beschermen, zegt de minister.

In reactie op vragen uit de Tweede Kamer schrijft de minister:

Hierin is te lezen dat de Belastingdienst is genomineerd voor twee situaties: het gebruik van de camerabeelden van de landelijke eenheid van de Politie en het opvragen van informatie bij parkeerinstanties. […] Bij binnenkomst toetst de Belastingdienst de beelden op fiscale relevantie. De niet-fiscaal relevante gegevens worden zo snel mogelijk verwijderd. Dat de Belastingdienst richting parkeerinstanties werkt met algehele in plaats van gerichte gegevensuitvraag is juist omwille van de privacy van betrokkenen. Als de Belastingdienst gericht kentekens zou uitvragen geeft de Belastingdienst aan anderen prijs dat deze kentekens fiscaal relevant zijn. Om die reden heeft de Belastingdienst deze vraag dan ook op deze wijze aan de parkeerinstanties gesteld.