This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Minister Opstelten acht NTD-procedure voldoende

Afbeelding: Centrale hal Tweede Kamer (Open Monumenten Dag 2010) van -JvL- | Licentie: CC BY 2.0

Volgens minister Opstelten functioneert de NTD-procedure goed. Indien niet vrijwillig, dan afgedwongen met strafrecht.

In de Tweede Kamer in reactie op mondelinge vragen zegt hij:

Mevrouw Hilkens (PvdA):
Voorzitter. Vorige week verscheen het nieuwsbericht dat ruim een derde van alle kinderporno wereldwijd op Nederlandse servers staat. In de top tien van bedrijven die kinderporno op hun servers hebben staan, staan drie Nederlandse hostingbedrijven. Dit was nieuws waar ik van schrok. […]

Minister Opstelten: 
[…] Wat doen wij eraan? Wij doen er veel aan. Er is de bekende “notice and take down”-procedure. Die houdt in dat als een ondernemer hoort dat dit gebeurt, hij meteen ingrijpt en de site verwijdert. Dat is natuurlijk belangrijk. Doet men dat niet, dan wordt men strafrechtelijk aangepakt. Dat doen wij. We hebben ook preventieve maatregelen, waarvoor pilots lopen. Het is natuurlijk moeilijk om te verhinderen dat dit gebeurt. Wel concludeer ik, met het Meldpunt Kinderporno en de politie, dat het gros van de aanbieders en afnemers zich buiten Nederland bevindt. Dat is het antwoord op de twee vragen die mevrouw Hilkens heeft gesteld. […]

[…] Ik zal de Kamer zeer binnenkort, volgende week of in elk geval snel, een brief schrijven over de effecten van de nieuwe aanpak die in overleg met de Kamer is opgesteld. […]

De heer Segers (ChristenUnie):
[…] Het verbaast mij dat de namen van de hostingbedrijven die in Nederland zijn gevestigd niet bekend zijn gemaakt. Zou het in het kader van naming-and-shaming niet heel heilzaam zijn om in elk geval de verantwoordelijkheid neer te leggen waar zij ligt, namelijk bij die hostingbedrijven zelf, en ze met naam en toenaam te noemen?

Minister Opstelten:
Ik weet het niet. Zo duidelijk is dat. De ngo INHOPE heeft bekend gemaakt dat ook de bedrijven waar het om gaat direct maatregelen nemen zodra zij het weten en dat het dan ook afgelopen is. Dat is de werkelijkheid. Ik denk dat wij het moeten koesteren dat het zo gebeurt. Als dat niet gebeurt, als zij het niet weghalen, dan komen de politie en het OM eraan, dan worden zij vervolgd en dan zal men ervoor zorgen dat de site wordt weggehaald.

Dat is de lijn. Ik denk dat wij er ons op een gegeven moment ook bij moeten neerleggen dat het met de werkwijze van notice-and-takedown zo werkt.