This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Minister: kentekencamera’s ook voor andere doelen geschikt

Afbeelding: A27 bij Huizen, zuidelijke richting van E. Dronkert | Licentie: CC BY 2.0

Verrassend: uit een onderzoek van de minister van Veiligheid en nog iets blijkt dat de camera’s die in de grensstreken boven de snelwegen hangen ook te gebruiken zijn voor andere dan de oorspronkelijke doelen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Opstelten:

Het camerasysteem @migoboras wordt door de KMar reeds ingezet ter ondersteuning van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Met MTV wordt beoogd illegaal verblijf, mensensmokkel, en document- en identiteitsfraude in een zo vroeg mogelijk stadium te bestrijden. […] Met dit systeem kunnen aan de hand van de kentekenplaat het land van herkomst en de voertuigcategorie worden bepaald, en wordt de snelheid, tijd en plaats van de voertuigpassage waargenomen. Op basis van deze informatie worden voertuigen geselecteerd waarop een controle kan worden uitgevoerd.

Uit de proefnemingen blijkt dat gedurende de eerste fase het camerasysteem 15,6 miljoen passages van voertuigen heeft waargenomen, van zowel in- als uitreizend verkeer. Inzichtelijk is geworden dat circa 0,7% (109.000) van deze passages voorkwam op één van de gebruikte kentekenlijsten. Er zijn drie categorieën lijsten gebruikt: zogenoemde A-lijsten (lijsten met betrekking tot onder meer gestolen en geschorste kentekens), opsporingslijsten (lijsten met betrekking tot politie-informatie) en een categorie diverse lijsten van uiteenlopende aard. Deze lijsten besloegen ten tijde van de meetperiode, opgeteld circa 170.000 kentekens. Er zijn totaal circa 51.000 hits geweest op de kentekens op de opsporingslijsten. Het is waarschijnlijk dat hieronder meervoudige hits van hetzelfde kenteken vallen, aangezien diverse voertuigen gedurende de meting, mogelijk zelfs dagelijks, meerdere malen de grens zijn overgekomen. […]

Het is technisch en administratief haalbaar om de inzetmogelijkheden van @migoboras te verbreden naar de strafrechtelijke rechtshandhaving. […] De bevindingen en resultaten uit de eerste fase worden verwerkt in een nadere evaluatie, waarbij ook gekeken zal worden naar de juridische inzetmogelijkheden van @migoboras door de KMar voor de strafrechtelijke rechtshandhaving.

Op 8 oktober  debatteert de Tweede Kamer met minister Opstelten over onder meer deze brief.