This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Minister: aantal foute politieregistraties is misverstand

Afbeelding: More paper van Peter Huys | Licentie: CC BY-SA

De minister zegt dat het aantal foutieve registraties in de databank meevalt: het onderzoek was gebaseerd op informatie uit het archief.

Eerder meldde onderzoekers van het WRR dat de politie blundert met een verouderd computersysteem. De minister schrijft daarover nu:

Het onderzoek “De Staat van Informatie”van de Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vormt de basis voor berichtgeving in de media. De onderzoekers hebben het voorbehoud gemaakt dat uit het onderzoek niets valt af te leiden over de werking van het operationele HKS. Het onderzoek was namelijk gericht op het landelijk onderzoeksbestand van HKS, een archiefbestand. […]

De WRR heeft voor haar onderzoek gebruik gemaakt van per jaar ‘bevroren’ landelijke onderzoeksbestanden van de dienst IPOL van het KLPD. Deze gegevens zijn vanwege hun aard niet getoetst op actualiteit in het operationele HKS-systeem, Het gaat om jaarlijkse extracten uit HKS, momentopnames die bestemd zijn voor statistische- en onderzoeksdoeleinden ter verkrijging van strategische inzichten. Zo kan het dus zijn dat er in de ‘bevroren’ bestanden over de periode 1996-2008 verdachten voorkomen die thans zijn overleden of vrijgesproken. […]

Aangenomen mag worden dat de 8000 personen van wie bekend is dat zij zijn overleden en de 2800 personen die zijn vrijgesproken, juist wél uit het operationele HKS zijn verwijderd. Betreffende personen hebben namelijk een code gekregen waardoor de gegevens automatisch binnen de wettelijke termijn worden verwijderd. Wat het operationele deel van het HKS betreft geeft de politie aan dat wijzigingen niet in alle gevallen snel en accuraat worden ingevoerd. Ik hecht er aan dat de gegevens in het belang van de burger actueel en juist zijn. […]