This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Minder bedreigingen aan politici

Afbeelding: Den Haag van Roel Wijnants | Licentie: CC BY-NC 2.0

Meer voorlichting en het ontbreken van verkiezingen lijken de twee voornaamste oorzaken van de daling.

Het Openbaar Ministerie schrijft in een persbericht:

Het Team Bedreigde Politici (TBP) kreeg in 2011 in totaal 253 meldingen van bedreigingen binnen. Niet alle meldingen van bedreigingen die bij het TBP binnenkomen vallen onder bedreiging met een misdrijf. In 146 van de 253 meldingen, bleek dat er geen sprake was van een strafbare bedreiging. In de overige 107 gevallen besloot de officier van justitie dat er wel sprake was van een strafbare bedreiging en deden de betrokkenen vervolgens aangifte. Dit cijfer is lager dan in 2010, toen kwamen er 201 strafbare bedreigingen binnen bij het TBP. Van de 107 strafbare bedreigingen in 2011 zijn er 44 opgelost, zijn er nog 36 in onderzoek, werden 10 zaken geseponeerd en werd in 17 zaken geen verdachte getraceerd. In een groot aantal zaken ging het om bedreigingen door minderjarigen.

[…]

Het is niet mogelijk om precies aan te geven wat de reden van de daling is ten opzichte van 2010. Wel kan gekeken worden naar verschillen tussen de twee jaren, die wellicht een rol spelen in de daling. Zo was er in 2011 meer voorlichtingsmateriaal beschikbaar. In de lesmodule Digipesten van Bureau Halt wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat de strafbaarheid en gevolgen zijn van het uiten van bedreigingen via internet.

Verder waren er in 2010 waren gemeenteraadsverkiezingen en landelijke verkiezingen, waardoor er in maart en juni 2010 een piek te zien was in het aantal zaken. In 2011 waren er geen verkiezingen. Ook besloot een politicus die regelmatig werd bedreigd om zijn Hyvespagina te sluiten. Een andere mogelijke verklaring van de daling is dat het OM vermoedt dat steeds meer internetgebruikers zich realiseren dat zij op internet helemaal niet zo anoniem zijn.

[…]

Veruit de meeste bedreigingen tegen politici worden per e-mail verstuurd of anoniem op internet geplaatst. Op internet worden bedreigingen ook geuit in raps of filmpjes. Daarnaast wordt aangifte gedaan van dreigbrieven en telefonische bedreigingen.