This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Meer dan 400.000 bezwaren tegen opname in EPD

Er zijn meer dan 425.000 bezwaren tegen opname in het EPD verwerkt. Bijna 30.000 verzoeken zijn nog niet compleet en wacht nog op een reactie van de indiener.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft in Voortgangsrapportage landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg tweede kwartaal 2010

De stand van zaken met betrekking tot de bezwaarverzoeken per 6 juli 2010 is als volgt:

  • 425.568 bezwaren zijn verwerkt, oftewel 2,6% van de totale Nederlandse bevolking;
  • 12.364 verzoeken zijn dubbel ingediend, deze zijn geparkeerd en daarmee afgehandeld;
  • 29.334 verzoeken zijn nog niet compleet, de indiener moet nog ontbrekende gegevens of bijlagen insturen. In dit geval wordt gewacht op de reactie van de indiener;
  • 5.892 van de verzoeken kon niet in behandeling worden genomen en zijn afgewezen;
  • 346 bezwaarverzoeken zijn in behandeling.

Tot en met 6 juli 2010 zijn 1.982 verzoeken tot intrekking bezwaar en 1.474 verzoeken tot inzage verwerkt.

Het is niet helemaal duidelijk of er in totaal 425.568 bezwaren zijn ingediend en verwerkt (en de getallen er onder daar deel van uitmaken) of dat er nu 425.568 bezwaren effectief zijn.