This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Lotto lekt data 1 miljoen abonnees Veronica gids

Door een fout stonden dit weekend gegevens van de bijna 1 miljoen abonnees van Veronica Magazine op de site van de Lotto. 

Uit het artikel Lotto lekt data 1 miljoen abonnees Veronica gids:

Door een fout stonden dit weekend gegevens van de bijna 1 miljoen abonnees van Veronica Magazine op de site van de Lotto. Inmiddels is het probleem verholpen. Het lek ontstond bij een actie van de Lotto, waarvoor het bedrijf het adressenbestand van Veronica Magazine had gekocht. Alle abonnees kregen een brief met daarin een unieke code, in te voeren op de Lotto-site. Maar wie het nummer iets aanpaste kreeg naam en adres van een andere abonnee te zien. […] Het datalek was extra onaangenaam door de inrichting van het bestand. Zo bleken de nummers gesorteerd op postcode te zijn uitgegeven. Hierdoor is relatief eenvoudig te achterhalen wie er in welke buurt abonnee zijn van het tv-programmablad. Controle met behulp van de telefoongids leerde dat het bestand correcte gegevens bevat. […] "Ik schaam me diep dat dit gebeurd is", zegt Frank Bijlman, commercieel directeur van de Lotto tegenover Webwereld. Hij erkent dat er door zijn bedrijf onvoorzichtig met het gegevensbestand is omgegaan. […] Overigens wijst hij erop dat het niet de Lotto, maar de uitgever van Veronica Magazine verantwoordelijk voor de gegevens is. "Zij hebben hun klantenbestand beschikbaar gesteld en zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat dit goed gaat. Als nu dit soort situaties optreedt dan is dat hun verantwoordelijkheid, zelfs al voert de Lotto het uit."