This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Locatiegegevens bewaarplicht alles behalve nauwkeurig

Afbeelding: Octuplet Comsumers van Paul Hocksenar | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Het is te hopen dat de rechercheur die de locatiegegevens van een mobiele vordert ook bekend is met die beperkingen.

T-Mobile gaf mij vorig jaar inzage in een fractie van de gegevens die zij over mij bewaard. Een deel van die gegevens moet zij in het kader van de bewaarplicht zelfs één jaar lang bewaren. Die gegevens kunnen gebruikt worden in opsporingsonderzoeken van de politie. De gegevens die T-Mobile moet bewaren zijn, in ieder geval op het eerste gezicht, niet erg betrouwbaar.

Zo lijkt het op basis van die gegevens alsof ik in april vorig jaar in iets meer dan één minuut van Utrecht naar Amsterdam ben gereisd. De grote verschillen komen volgens T-Mobile door het gebruik van verschillende technieken. Elk van die technieken heeft zo zijn eigen nauwkeurigheid.

De apparatuur waar wij gebruik van maken om onze diensten aan te bieden is niet bedoeld (en ook niet altijd geschikt) voor exacte locatiebepaling. T-Mobile biedt over haar netwerken verschillende diensten aan (voice, sms, data, internet) met behulp van verschillende technologieen (GSM, GPRS, UMTS, HDPA, LTE etc). Afhankelijk van de gekozen dienst en de op het desbetreffende netwerk beschikbare capaciteit en andere feitelijke en technische omstandigheden, kan het zijn dat voor de levering van een specifieke dienst gebruik wordt gemaakt van verschillende technologieën. Een gevolg daarvan kan zijn dat de locatiebepaling minder eenduidig is dan u in uw brief verondersteld.

Verder viel het op dat de aanduiding van de locatie onregelmatig is. De locatie in het overzicht is aangeduid met een postcode, terwijl technisch gesproken het nummer van een zendmast wordt vastgelegd. Die vertaalslag gaat soms niet goed, want op één van de regels is in plaats van de postcode een halve plaatsnaam (“dhoven”) vermeld. Dan vraag je je meteen af of dit ook de informatie is die T-Mobile aan de politie verstrekt, als zij daarom vraagt. T-Mobile zegt van wel.

Ten aanzien van uw vraag over het verstrekken van deze locatiegegevens aan de veiligheids- en opsporingsdiensten: deze instanties krijgen slechts inzage tot eenzelfde set gegevens en alleen indien zij daartoe een gerechtelijk bevel overleggen. Uiteraard zijn ook deze instanties bekend met de beperkingen betreffende de locatiebepaling op basis van de door ons aan hen verstrekte gegevens.

Zoals met alle informatie geldt ook hier dat je er niets aan hebt, als je niet weet hoe je het moet interpreteren. Het is maar te hopen dat de rechercheur die deze gegevens vordert, inderdaad bekend is met de onnauwkeurigheden en niet meteen een arrestatieteam naar de gevonden voordeur stuurt.