This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Lek in verkiezing waterschappen via internet

In het systeem waarmee in november via internet kan worden gestemd bij de waterschapsverkiezingen, zitten fundamentele beveiligingsfouten.

In het artikel Lek in verkiezing waterschappen via internet in het NRC Handelsblad:

In het systeem waarmee in november via internet kan worden gestemd bij de waterschapsverkiezingen, zitten fundamentele beveiligingsfouten.

Het systeem is volgens Gonggrijp kwetsbaar, doordat de programmeurs „suffe beginnersfouten” hebben gemaakt. Zo is na afloop van de stemming wellicht te achterhalen op wie iemand heeft gestemd. Ook is het mogelijk de verkiezingen stil te leggen.

De source code van RIES is op internet gepubliceerd.