This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Kritische geluiden EPD tijdens expertbijeenkomst Eerste Kamer

De Eerste Kamer hield op 22 maart een expertbijeenkomst over het EPD. Het stenografisch verslag hiervan moet nog gepubliceerd worden, maar duidelijk is wel dat er kritiek te horen is geweest.

De Eerste Kamer hield op 22 maart een expertbijeenkomst over het EPD. Het stenografisch verslag hiervan moet nog gepubliceerd worden, ICT Zorgt meldt wel al:

Alhoewel de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bij monde van Paul Habets liet weten dat voor hen het landelijk EPD van de LHV niet zo nodig hoeft. Zo’n 95 procent van de communicatie tussen hulpverleners vindt binnen de regio plaats, dus waarom dan nog zo’n ingewikkeld systeem optuigen dat de huisartsen alleen maar geld kost? Gert-Jan van Boven, directeur van Nictiz, deed erg zijn best om de Kamerleden duidelijk te maken dat er nu ook al via bestaande systemen miljoenen patiëntengegevens elektronisch worden uitgewisseld en dat het tijd wordt om het een en ander te regelen met betrekking tot beveiliging en standaarden. […] Het hielp ook niet echt dat de beveiligingsdeskundige Guido van ’t Noordende opmerkte dat uit zijn onderzoek blijkt dat er bij het landelijk EPD nog sprake is van “grote veiligheidsrisico’s”. Al gaf hij later op de avond toe dat het bij de regionale EPD’s waarschijnlijk nog “honderd keer erger” is. Aan het eind van de bijeenkomst deed Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, een emotioneel beroep op de Kamerleden om niet het hoofd in het zand te steken en, via de invoering van het landelijk EPD, beveiligingseisen en standaarden wettelijk vast te leggen.