This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Korpschef wil grenzen wet verkennen

Afbeelding: porn van Hansol | Licentie: CC BY

De Rotterdamse korpschef wil graag vergaande maatregelen in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen, maar voor geen van die middelen bestond de noodzaak.

In het artikel De zware strijd tegen kinderporno in De Pers:

De politie kan al veel in de strijd tegen kinderporno, maar nog niet genoeg. ‘Als we iemand hebben aangehouden, zouden we soms graag diens identiteit overnemen om te achterhalen met wie hij contact heeft’, vertelt Frans Visser. Hij is hoofd van de regionale recherchedienst van Rotterdam-Rijnmond. […]

De politie Rotterdam-Rijnmond stopt einde deze maand met proeftuin Zambezi, waarin ze samen met het Openbaar Ministerie en een aantal andere partijen heeft gekeken hoe de bestrijding van kinderporno het beste kan worden aangepakt. […]

Korpschef Frans Heeres, tevens voorzitter van de Taskforce kinderporno, heeft zich eerder uitgesproken voor onorthodoxe middelen als pseudokoop en infiltratie. In de proeftuin heeft de recherche Rotterdam geen zaak gedraaid waarbij de noodzaak bestond om deze middelen te gebruiken. […]

Alle haken en ogen wat de opsporing van kinderporno betreft heeft de politie voor het OM in kaart gebracht. Visser: ‘Daar zitten nieuwe methodes bij en de vraag is of dat kan binnen bestaande regelgeving. Misschien moeten we een aantal proefprocessen voeren. Want wij kunnen wel vinden dat het allemaal mag, maar de rechter gaat daar uiteindelijk over.’