This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

KNMG: Invoering EPD in 2010 is niet haalbaar

De verplichte aansluiting op het elektronisch patiënten dossier (epd) in 2010 is te vroeg. Dat stelt artsenorganisatie KNMG. Volgens voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman voldoen te weinig zorginformatiesystemen aan de eisen voor aansluiting op het landelijk schakelpunt.

In het artikel Artsen: Invoering EPD in 2010 is niet haalbaar in Computable:

De verplichte aansluiting op het elektronisch patiënten dossier (epd) in 2010 is te vroeg. Dat stelt artsenorganisatie KNMG. Volgens voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman voldoen te weinig zorginformatiesystemen aan de eisen voor aansluiting op het landelijk schakelpunt.

KNMG pleit voor een gefaseerde invoering van verschillende onderdelen van het epd omdat het ene zorginformatiesysteem verder is ontwikkeld dan het andere. De voorzitter vindt dat er meer gebruik moet worden gemaakt van regionale netwerken voor gegevensuitwisseling die nu al in de lucht zijn. Sommige ziekenhuizen en regionale apotherkersorganisaties wisselen al gegevens uit, maar die netwerken voldoen vaak niet aan de strengere eisen die gelden voor het landelijke epd.

KNMG vindt het verstandig om zoveel mogelijk regionale initiatieven verder te ontwikkelen en op te schalen naar landelijke voorzieningen. De artsenorganisatie tekent aan dat bij de bepleitte doorontwikkeling van regionale projecten meer aandacht moet zijn voor de waarborging van privacy. In veel ziekenhuizen hebben artsen nu bijvoorbeeld toegang tot gegevens van patiënten, ongeacht of er een behandelrelatie is of niet. In de beveiligingsregels van het landelijke epd zijn voor privacybescherming strikte regels opgenomen.