This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

KLPD zette RIPE onder druk

Afbeelding: Politie van Daniel Blok | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

RIPE voelde zich onder druk gezet door de KLPD, maar heeft inmiddels wel de bevriezing van de administratie van viertal IP-reeksen opgeheven.

Eerder dwong de politie RIPE om de administratie van een viertal IP-adressen te bevriezen. RIPE stapte daarop naar de rechter. Webwereld schrijft in het artikel RIPE sleept High Tech Crime Unit voor de rechter:

RIPE voldeed aan dat verzoek, maar tekende direct bezwaar aan bij het Openbaar Ministerie over de gang van zaken. Volgens RIPE ontbreekt het aan een wettelijke grondslag voor een dergelijk bevel. Daarnaast is een dergelijk bevel volgens artikel 2 in de Politiewet van een “niet-verplichtend karakter”, stelt het bedrijf.

“Daarop heeft het OM gedreigd zo nodig beslag te leggen op (delen van) ‘de administratie’ van RIPE NCC”, zo staat in de dagvaarding, “en deze vervolgens daadwerkelijk te sequestreren (in bewaring stellen, red) – met mogelijk extreme consequenties voor de bedrijfsvoering van RIPE NCC en het functioneren van het wereldwijde internet -, tenzij RIPE NCC een civielrechtelijke bewaardersovereenkomst zou ondertekenen waarin zij zich alsnog ‘vrijwillig’ verplichtte uitvoering te geven aan het bevel ex artikel 2 Politiewet.”

RIPE voelde hierin de enorme druk om volledig mee te werken met de opsporingsdiensten, maar verdere correspondentie met het OM leidde ertoe dat de laatste inbond en zei het “thans niet opportuun” te vinden om dwangmiddelen in te zetten of tot vervolging van RIPE over te gaan als het niet langer uitvoering zou geven aan het bevel. Daarop besloot RIPE de bevriezing van de IP-adressenblokken op te heffen.

Inmiddels had RIPE al besloten het Rijk, en dan in het bijzonder het Team High Tech Crime, voor de rechter te dagen. Volgens het bedrijf is de opstelling van het OM zowel juridisch als feitelijk onjuist, maar op zich zoekt RIPE niet zozeer genoegdoening over de gang van zaken uit het recente verleden, maar wil het een principe-uitspraak over dergelijke verzoeken om zo’n situatie in de toekomst te voorkomen.