This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

KLPD lekt fax met tapnummers

De dienst interceptie van het KLPD heeft een lijst met telefoon- en IP-nummers van personen die worden afgetapt per ongeluk naar een burger gefaxt.

In het artikel KLPD lekt fax met tapnummers op Webwereld:

Het KLPD heeft onlangs geblunderd en een lijst met nummers die moesten worden afgetapt naar het verkeerde faxnummer gestuurd, namelijk van een particulier in plaats van het lokale Tap Service Centrum van de politie.

Het gaat om een tiental personen, waarvan de telefoon en pc werd afgetapt, en waarvan de taptermijn moest worden verlengd. In de documenten staan telefoonnummers, IP-nummers en bijbehorende providers. Maar ook de naam en telefoonnummers van de betrokken officier van justitie, het politie opsporingsteam en de namen en mobiele telefoonnummers van een aantal politiemedewerkers. Van hen zijn ook mobiele telefoonnummers in de fax te vinden.

In het artikel KLPD blundert met taptelefoonnummers strafrechtelijk onderzoek schrijft epenaren.nl:

[…] Dit faxnummer begint namelijk met 0578 6.. Twee andere cijfers in het nummer werden per abuis omgedraaid, waardoor de papieren op een ander adres terecht kwamen.

Op de website zijn ook kopieën van de faxen te zien.

Het Openbaar Ministerie schrijft in haar persbericht Fax met onderzoeksgegevens bij burger:

Het betrof hier gegevens die betrekking hebben op een strafrechtelijk onderzoek. Dit is een ernstige zaak. Het waren overigens geen inhoudelijke gegevens, zoals weergaves van telefoongesprekken.