This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Kinderporno als excuus voor absurde maatregelen

Afbeelding: Preventing Parental Child Abduction 11 van MegaBu7 | Licentie: CC BY 2.0

Kinderporno wordt, net als terrorisme, gebruikt om absurde regels te introduceren, zegt Bart Jacobs.

In het artikel Kinderporno als excuus voor een spionerende politie bij het NRC:

Wat is uw belangrijkste zorg over de extra bevoegdheden voor de politie? „Als je software installeert op een pc neem je iemands identiteit over. Je kunt hem vervolgens niet nog ergens van beschuldigen. Iedere crimineel zal tegen de rechter zeggen: dat heeft de politie er zelf neergezet. Bij huiszoekingen gaat altijd een rechter-commissaris mee. Die moet er op letten dat de politie niet zelf de cocaïne neerlegt. Maar hoe doe je zoiets digitaal? Hoe controleer je dat, hoe leg je dat vast in een veilig document dat ook door de advocaat van de beschuldigde geaccepteerd wordt?”

Moet de overheid niet de mogelijkheid hebben om terug te slaan? „We moeten geen doetjes zijn. Stel dat een Nederlandse bank digitaal wordt aangevallen vanuit het buitenland. Banken stappen nu naar een beveiligingsbedrijf toe en vragen: schop jij die server eens om. Of ze huren een buitenlands bedrijf in. Zo belanden we het grijze circuit en dat is niet goed. De politie mag wat mij betreft wel servers verstoren. Wat ik bloedlink vind is om dit te combineren met opsporing. Om zo’n computer om te schoppen, moet je toch hacken en uiteindelijk de schijf wissen. Je moet ook sniffersoftware installeren om wachtwoorden te achterhalen. Bij burgers gaat dit te ver. Zodra ik jouw pc of smartphone beheers kan ik alles installeren wat ik wil, kan ik alles lezen, namens jou mailtjes versturen, chats opzetten, mailtjes toevoegen…”

Houdt de rechter-commissaris dat niet in de gaten? „Het is technisch moeilijk en onpraktisch: er is geen enkele rechter-commissaris in Nederland te vinden die hier enig benul van heeft. Je vraagt om problemen als de overheid zich permitteert om de identiteit van de eigen burgers over te nemen zonder dat daar een geloofwaardige waarborg tegenover staat.” Ontbreekt het de overheid dan nog aan kennis op ICT-gebied? „Dat wordt iets te makkelijk geroepen. Mijn ervaring is dat de kennis er wel zit, maar dat er op hogere niveaus niet naar geluisterd wordt. Bij het Team High Tech Crime, de inlichtingendiensten en het Nationaal Cyber Security Centrum zitten toch echt mensen die weten wat ze doen.

[…]

Veel van de voorgestelde bevoegdheden dienen voor zware gevallen, bijvoorbeeld om kinderporno op geanonimiseerde servers te verwijderen. „Kinderporno op internet wordt zwaar overschat. Het dreigt zo’n onderwerp te worden als drugs waren in het verleden. Daar ging ontzettend veel geld en capaciteit naar toe, terwijl het dweilen met de kraan open was. „Als je iets kunt doen aan de productie van kinderporno, moet je keihard ingrijpen. Daar zitten de grootste klootzakken. En als de politie ergens een computer in beslag neemt, moeten ze er altijd naar zoeken. Maar hoe vaak kom je nou al surfend die troep tegen? Nooit! Het zit zo diep, versleuteld, in het internet.

 U bedoelt dat de distributie via internet geen maatschappelijk bedreiging is? „Kinderporno dreigt als argument misbruikt te worden omabsurde bevoegdheden te introduceren. Net zoals 10 jaar geleden terrorisme te pas en te onpas gebruikt werd om absurde bevoegdheden te introduceren. Het is bloedlink zoiets hardop te zeggen…”