This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Kentekenregistratie ook bij grensovergangen en parkeerterreinen

ANPR wordt steeds meer ingezet. Zo zouden, naast vaste opstellingen in Amsterdam, Rotterdam en de regio Zwolle, inmiddels ook al alle grensovergangen van kentekenregistratie voorzien zijn.

Dimitri Tokmetzis schrijft op zijn weblog in het artikel Gezocht: uw kenteken:

In Amsterdam en Rotterdam is al een aantal vaste cameraopstellingen. Het KLPD maakt er veelvuldig gebruik van, bijvoorbeeld op de A50/A28 bij Zwolle. Vrijwel alle politiekorpsen werken met vaste en mobiele opstellingen. En, minstens even belangrijk, alle grensovergangen worden, of zijn al uitgerust met een vergelijkbaar systeem dat @migo heet. U dacht dat Schengen een einde had gemaakt aan de binnengrenscontroles? Nee hoor: 100 procent van de voertuigen wordt nu gecontroleerd. Je hoeft er alleen niet meer voor te stoppen. Ook andere overheidsdiensten maken er gretig gebruik van. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld scant op alle hoofdwegen in West- en Zuid-Nederland kentekens en bewaart deze gegevens. Misschien heeft u al eens een brief thuisgekregen daarover. Ook op sommige parkeerterreinen (ik weet in ieder geval Kanaleneiland in Utrecht) worden kentekens gescand en bewaard.