This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Kabinet: bewaartermijn internetgegevens zes maanden

De ministerraad heeft vrijdag ingestemt met een gewijzigd wetsvoorstel dat providers verplicht om internetgegevens zes maanden te bewaren.

Op regering.nl verscheen vrijdag een persbericht over de bewaartermijn van internetgegevens:

Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of -diensten worden straks verplicht om internetgegevens zes maanden te bewaren in plaats van de eerder door het kabinet vastgestelde termijn van twaalf maanden. […] De bewaartermijn voor gegevens rond telefonie over een vast of mobiel netwerk blijft twaalf maanden. De ministerraad heeft […] ingestemd met een daartoe strekkende wetswijziging.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

De minister van Justitie had de Eerste Kamer eerder toegezegd met dit voorstel te zullen komen.