This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Justitie weigert inzicht in vorderingen sociale media

Afbeelding: Twitter On The Rocks con Cris Alcazar van CAMON | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Het ministerie van Veiligheid en Justitie weigert opnieuw inzage te geven in het aantal vorderingen van gegevens over gebruikers van sociale netwerken.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie schrijft in antwoord op kamervragen:

[…] Publicatie van [verdere uitsplitsing van het totale aantal gegevensvorderingen] zou inzicht geven in de mate waarin communicatie via sociale media door de opsporingsautoriteiten gevolgd wordt. Het is niet in het belang van de opsporing om dit inzicht te verschaffen, ondermeer omdat het risico bestaat dat personen hun gedrag op deze informatie gaan afstemmen. Deze bezwaren gelden ook voor het geval Google er zelf voor zou kiezen om dezegegevens bekend te maken, maar in mindere mate.

[…] De genoemde sociale media [Gmail, Hotmail,Twitter, Hyves en Facebook] worden gerekend tot de internetdiensten. In het kader van vorderingen gegevensverstrekking bij social media-aanbieders registreert de Unit Landelijke Interceptie (ULI) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), evenals bij andere vorderingen tot gegevensverstrekking, de volgende gegevens: wanneer een aanvraag is verstuurd, aan welke aanbieder de aanvraag is verstuurd, en wanneer er antwoord is gegeven. Sinds de tweede helft van 2010 lopen alle vorderingen van de politie en de bijzondere opsporingsdiensten voor interceptie en de daaraan gerelateerde gegevensverstrekking via het KLPD/ULI.

[…] Sinds de brief van het College zijn de hoofden van de parketten nogmaals gewezen op het belang van naleving van de notificatieplicht. Daarnaast is ten behoeve van de parketten een werkinstructie en procesbeschrijving opgesteld waarin onder andere een beslisboom en standaardbrieven zijn opgenomen. Naleving van de notificatieplicht in concrete gevallen wordt niet bijgehouden in een gecentraliseerd, geautomatiseerd systeem. Om deze reden kunnen de gevraagde cijfers niet worden geleverd.