This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Justitie vraagt om onderzoek naar Apple

Het ministerie van Justitie gaat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vragen onderzoek te doen naar Apple en het opslaan en delen van locatiegegevens.

In het artikel Justitie vraagt om onderzoek naar Apple op Nu.nl:

Het ministerie van Justitie gaat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vragen onderzoek te doen naar Apple en het opslaan en delen van locatiegegevens. […] Medio 2010 werd bekend dat Apple de gebruikersvoorwaarden van de muziek- en softwaredienst iTunes had aangepast. Volgens de nieuwe voorwaarden mag Apple de precieze locatie van Apple-apparatuur registreren en delen met derden.

Het CBP moet onderzoeken of het registreren en vooral het delen van de locaties in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Het CBP zelf wil niet reageren op de zaak: “Wij doen geen uitspraken over lopende onderzoeken en zeggen ook niets over zaken die eventueel onderzocht worden.”