This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Justitie valt terug op commerciƫle kentekenregistratie

In een zaak tegen tegen een vervalste overval op een geldloper blijkt Justitie geen gebruik te mogen maken van het eigen kentekenregistratiesysteem. Om toch te kunnen beschikken over dergelijke informatie, wordt dezelfde informatie dan maar opgevraagd bij een commercieel bedrijf.

NRC Handelsblad schrijft in het artikel De Zitting: Geldloper zet overval in scène met vriend:

Er is meer dat tegen hem pleit. De route van de Opel Astra – de auto waarin Oscar het geld heeft gestopt – is gereconstrueerd met kentekenregistraties van Vialis, een bedrijf dat verkeersstromen met camera’s observeert en achteraf analyseert, onder andere om files te bestrijden en verkeerslichten af te stellen. De politie heeft zelf ook een registratiesysteem in gebruik, maar werd door het College Bescherming Persoonsgegevens gedwongen alle kentekens die geen ‘hit’ zijn te wissen. Een ‘hit’ is een nummerplaat die gesignaleerd staat bij een opsporingsdienst: wegens openstaande boetes of belastingschulden. De rest van de gefotografeerde nummerplaten zijn dus van niet-gezochte personen.

Dat onderscheid hoeft Vialis niet te maken. Ze heeft immers een heel ander doel: niet opsporen, maar het onderzoeken van verkeersstromen. Justitie vorderde daarom kentekengegevens van Vialis, omdat dit bedrijf wel alle kentekens bewaart.

Ook de locatiegegevens van een mobiele telefoon komen ter sprake:

Om de betrokkenheid van de verdachten aan te tonen en de ‘overval’ te reconstrueren heeft het openbaar ministerie zendmastgegevens opgevraagd bij telefoonmaatschappijen. Uit het sms- en belverkeer tussen de verdachten leidt justitie af dat Hassan een centrale rol speelde. Hoewel het bewuste telefoonnummer in andere telefoons opgeslagen is onder de naam ‘Hassan’, ontkent hij er de eigenaar van te zijn. Ook de overeenkomsten tussen de locaties van de zendmasten waar hij contact mee legde en zijn woon- en verblijfplaatsen zijn volgens hem toevalligheden.