This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Intelligente camera’s op bedrijventerrein Nunspeet

Om het bedrijventerrein in Nunspeet beter te beveiligen worden binnenkort intelligente camera's ingezet.

In de Stentor een artikel over cameratoezicht op het bedrijventerrein van Nunspeet:

Om het bedrijventerrein in Nunspeet beter te beveiligen worden binnenkort intelligente camera's ingezet. […] Dit systeem voor cameratoezicht maakt gebruik van één of meer buitencamera's die beelden via het internet zichtbaar maken in het servicecentrum van Fair [Bewaking BV]. Aan de hand van deze live beelden kan direct actie worden ondernomen door de surveillant. Zonodig kan ook de politie snel ter plaatse zijn. De software van het systeem is in staat om beelden te analyseren en alleen dan te reageren wanneer er sprake is van daadwerkelijke verdachte omstandigheden, zoals zich verdacht gedragende personen en/of auto's. In een dergelijk geval kan de operator in het servicecentrum van Fair de gesignaleerde situatie 'live' blijven volgen en de surveillant en zonodig de politie actueel informeren. Volgens een woordvoerder van Fair duurt de voorbereidingstijd die inbrekers nemen om hun vluchtroute te bepalen, de plaats van de inbraak te kiezen en vast te stellen waar zich waardevolle goederen bevinden, langer dan de eigenlijke inbraak zelf.