This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Inmiddels 321 camera’s in Rotterdam

In 2009 hebben camera’s in Rotterdam 22.131 incidenten waargenomen, 3.886 meer dan in 2008. Per camera worden er wekelijks twee incidenten waargenomen. Het gevoel van onveiligheid in 2008 en 2009 toe, tegen de landelijke trend in.

Binnenlands Bestuur vat in Meer camera’s, meer onveiligheidsgevoel de evaluatie als volgt samen:

In 2009 hebben camera’s in Rotterdam 22.131 incidenten waargenomen, 3.886 meer dan in 2008. […] Per dag worden in Rotterdam met deze camera’s 60 incidenten waargenomen. 82 procent van de beelden leidde tot actie van de hulpdiensten, een toename van 3 procent. Opvallend genoeg nam het gevoel van onveiligheid in 2008 en 2009 toe, tegen de landelijke trend in.

De houding ten opzichte van cameratoezicht in de cameragebieden is in de loop van vier jaar langzaam negatiever geworden.  82 procent van de Rotterdammers heeft een positieve houding tegenover cameratoezicht, tegen 88 procent in 2006. In gebieden zonder cameratoezicht zijn burgers ‘aanmerkelijker positiever’ over cameratoezicht. Het veiligheidsgevoel door cameratoezicht is in de loop van de jaren afgenomen tot 55 procent (2006: 66 procent).

De verhoging van het aantal waargenomen incidenten valt deels te verklaren door het toegenomen aantal camera’s. Het afgelopen jaar zijn 45 nieuwe geplaatst. In totaal staan er op dit moment in Rotterdam 321 camera’s. 

In het artikel Rotterdam positief over cameratoezicht op Slim Bekeken:

Per camera worden er wekelijks twee incidenten waargenomen. Maar dat is het gemiddelde over alle cameragebieden. De drie camera's op de Westersingel zien er ongeveer vier keer zoveel (dus elke dag een incident) en de camera's op Katendrecht zien er ongeveer vier keer zo weinig (dus twee per maand).

De top drie van incidenten bestaat – net als in voorgaande jaren – uit verkeer, geweld en alcohol. 

Het rapport zelf is hier te vinden.