This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Indonesische ambassade lekt Nederlandse visumaanvragen

Door een kwetsbaarheid in de aanvraagmodule op visa4indonesia.nl, waren paspoort-, NAW- en reisgegevens van zo'n 25.000 Nederlanders op te vragen.

Uit het artikel op Webwereld:

Door het manipuleren van de unieke id-code in de url van de uit te printen pdf, bleek hij plots toegang te krijgen tot alle visumdocumenten die vanaf 2007 online waren ingediend, in totaal van zo'n 25.000 Nederlanders.

Het lek werd ontdekt door Orne Brocaar.