This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Groningen publiceert bouwvergunningen met persoonsgegevens

De gemeente Groningen publiceert volledige aanvragen voor bouwvergunningen online, inclusief de persoonsgegevens van de aanvrager. Als je zoekt in Bouwdossiers Groningen krijg je de complete aanvraag te zien.

Eric Hennekam schrijft in het artikel Groningen en Nijmegen hebben lak aan privacy bewoners en CBP op zijn website:

De al wat oudere website van de gemeente Groningen met de online bouwdossiers (1987-2005) is een goede kandidaat. De gemeente Groningen neemt het namelijk niet zo nauw met de privacy van haar bewoners. Let op: download vooraf de DjVu Browser Plug-in om de documenten te bekijken. Zo helpen de ambtenaren van deze gemeente je met het zoeken én vinden van telefoonnummers en emailadressen etc. van de bewoners.

De gemeente Groningen publiceert volledige aanvragen voor bouwvergunningen online, inclusief de persoonsgegevens van de aanvrager. Als je zoekt in Bouwdossiers Groningen krijg je de complete aanvraag te zien. Na de melding heeft de gemeente de gegevens inmiddels verwijderd.