This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Groei aantal internettaps zet door

Het aantal taps dat wordt gezet op internetverbindingen is de afgelopen jaren explosief gestegen. in 2009 werden er 335 internettaps geplaatst op een aantal van 1,5 miljoen eindgebruikers. De 335 internettaps zijn goed voor een totaal van 8920 tapdagen door justitie en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD).

Webwereld schrijft in het artikel Aantal internettaps stijgt explosief:

Het aantal taps dat wordt gezet op internetverbindingen is de afgelopen jaren explosief gestegen. in 2009 werden er 335 internettaps geplaatst op een aantal van 1,5 miljoen eindgebruikers. De 335 internettaps zijn goed voor een totaal van 8920 tapdagen door justitie en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Gemiddeld is de duur van een internettap 27 dagen. Dit blijkt uit cijfers van de stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) […].

[…] Extrapolatie van de cijfers levert een voorzichtige schatting op voor heel Nederland. In 2009 zijn dus ten minste 3.350 internettaps geplaatst in Nederland. Met een gemiddelde van 27 dagen per tap komt het aantal tapdagen voor heel Nederland uit op 90.450.

[…] Vier jaar geleden werden er 69 taps geplaatst op een aantal van 1,5 miljoen eindgebruikers, in 2009 dus 335, een toename van 385 procent. Ook het aantal tapdagen steeg flink, van 2402 naar 8920, een toename van 271 procent. Volgens de stichting is er ook een toename in het aantal voip-taps. Alleen de gemiddelde tapduur daalde van 35 naar 27 dagen.