This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Google naar rechter om besluit CBP

Afbeelding: Google Streetview Car van Rothko1 | Licentie: CC BY-NC-SA

Google heeft de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd om de eisen van het CBP op te schorten voor de duur van een bezwaarprocedure. Het CBP wil dat Google de met Streetview auto’s verzamelde gegevens vernietigd.

In het artikel Google start kort geding tegen CBP op Webwereld:

Google weigert de 3,6 miljoen netwerknamen (SSID’s) van draadloze routers die door Street View auto’s in Nederland zijn vergaard te vernietigen. Ook ziet het geen reden om een opt-out systeem op te tuigen zodat gebruikers MAC-adressen, die Google ook heeft verzameld, uit de database kunnen wissen.

[…] “We hebben de rechter gevraagd om een voorlopige voorziening zodat de eisen van het CBP opgeschort kunnen worden lopende de bezwaarprocedure,” aldus de zegsman van Google.

Waarom Google vindt dat SSID’s en MAC-adressen geen persoonsgegevens zijn blijft voorlopig onduidelijk.

Tevens heeft Google twee jaar lang, naar eigen zeggen per ongeluk, zogenaamde payload data zoals e-mails en logingegevens, verzameld. Google erkent dat het fout zat met het verzamelen van deze payloaddata. Die is dan ook al vernietigd, benadrukt Google.