This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gemeenten controleerden waterverbruik mensen met uitkering

Afbeelding: Tap van alexanderward12 | Licentie: CC BY-SA 2.0

Uitkering? Zuinig met water? Verdacht!

In het artikel Gemeenten Cuijk, Mill en Grave controleerden water van uitkeringsgerechtigden bij Omroep Brabant:

De gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert en Grave hebben het waterverbruik van 500 uitkeringsgerechtigden maandenlang gecontroleerd. Als iemand weinig water gebruikt, kan diegene op een ander adres wonen en eigenlijk geen recht hebben op een uitkering. De drie gemeenten hebben het waterverbruik gecontroleerd van december 2012 tot juni 2013. […] Bij één huishouden werd de bijstandsuitkering stopgezet, bij iemand anders werd de uitkering verlaagd. Bij drie van de zes bleek er niets aan de hand. Een onderzoek naar het zesde huishouden loopt nog.