This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gegevensuitwisseling politie en bedrijven hennepteelt

De politie maakt afspraken met bedrijven om persoonsgegevens uit te wisselen. Dit gebeurt in het kader van het programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt.

De Pers schrijft vandaag in het artikel Politie trekt bedrijven leeg:

Het convenant is nog geen maand oud, maar de politie heeft al een paar keer aangeklopt bij verzekeraars en energiebedrijven voor informatie over opgepakte henneptelers. Of het de politie iets heeft opgeleverd, wil Arnie Loos, woordvoerder van het programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt, niet zeggen.

De zes zuidelijke politieregio’s hebben daarom afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars, Netbeheer Nederland en het Openbaar Ministerie. In een convenant zijn afspraken vastgelegd. Zodra de politie een hennepkwekerij ontmantelt, wordt het Verbond van Verzekeraars en de netbeheerder gevraagd alles wat ze over de verdachte en het woonadres weten, te verstrekken.

Voorheen kon de politie ook de hulp van bedrijven inroepen, maar dat moest altijd via tussenkomst van het Openbaar Ministerie. ‘Dat kost veel tijd. Nu heb je een doorlopende informatie-uitwisseling’, vertelt politiewoordvoerder Loos. De partijen hebben afgesproken zich aan een aantal privacywaarborgen te houden. Zo moet de politie op het moment dat ze een verzoek uitzet bij een bedrijf ook de verdachte hiervan op de hoogte stellen. En om ervoor te zorgen dat niet zomaar iedereen toegang heeft tot de politiegegevens, worden deze versleuteld aangeleverd. Die komen terecht bij de fraudeafdelingen van de bedrijven, waardoor de informatie beperkt wordt gedeeld, zeggen ze.

In het artikel worden ook enkele risico's genoemd:

Een recent onderzoeksrapport van het ministerie van Justitie heeft aangetoond dat het niet overal goed gaat. Zo kunnen opsporingsambtenaren zonder de vereiste toestemming of met de persoonlijke inlogcodes van collega’s achter klantgegevens van telecomaanbieders komen. Wie zegt dat deze praktijken niet ook bij private partijen kunnen gebeuren? Het hangt niet alleen af van de integriteit van het personeel of gevoelige informatie gaat rondzwerven, maar ook van de softwarekwaliteit en andere zwakke schakels binnen de ICT.

Het genoemde programma is, vermoed ik, een voortvloeisel uit het Besluit instelling Task Force Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. Het convenant werd minder dan een maand geleden ondertekend door een aantal woningcorporaties, energiebedrijven, regiopolitie Zuid-Oost en het Openbaar Ministerie (Arrondissementsparket 's Hertogenbosch). De Minister van Justitie Hirsch Ballin hield er een toespraak.