This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gegevens ouders van scholieren op straat

Afbeelding: dutch words van marie-ll | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

De persoonsgegevens van schoolgaande kinderen zijn gelekt via een applicatie door door scholen wordt voor communicatie met ouders wordt gebruikt.

Nu.nl meldt in het artikel Gegevens gelekt via software kinderopvang en basisscholen:

Door een reeks lekken in een webapplicatie voor lagere scholen en kinderopvang zijn persoonsgegevens van ouders gelekt. […] De applicatie K.I.D.S. (afkorting voor Kom In De School) wordt gebruikt om ouders te e-mailen, foto’s te delen, bijeenkomsten te plannen en zaken als het aanvragen van verlof te regelen. De software bleek meerdere zwakheden te bevatten, waardoor het mogelijk was de database leeg te halen. Ook bleek het mogelijk bestanden op de server toe te voegen, waardoor er ook eigen programmatuur kon worden toegevoegd. […]

Ook bleek de website van de leverancier lek te zijn. Hij beheerde zijn website door in te loggen als ‘adm1n’ met het wachtwoord ‘test’.