This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gegevens alle Nederlanders in centrale databank

Afbeelding: 353 van Thiago MAXIMO | Licentie: CC BY-NC 2.0

Alle losse GBA’s, de Gemeentelijke Basisadministratie’s, worden samengevoegd in een centrale databank.

In het nieuwsbericht Minister Spies geeft startschot voor invoering Basisregistratie Personen op de website rijksoverheid.nl:

Twaalf ‘koplopergemeenten’ stappen als eerste over op de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP). Met de invoering van de BRP komt er één landelijke registratie met persoonsgegevens van de inwoners van Nederland en Nederlanders in het buitenland. Het bijhouden en uitwisselen van gegevens wordt met de BRP sneller, eenvoudiger en goedkoper dan met de huidige Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Uiterlijk in 2016 werken alle 415 gemeenten met de nieuwe registratie.

Elders op de website schrijft de overheid:

Het programma modernisering GBA (mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen – of hier slechts kort verblijven – maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezeten’. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen.