This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Geen verkoop pingedrag door Equens – voorlopig

Afbeelding: Asters new employer van Wim Fournier | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Equens wil geld verdienen met de verkoop van de betalingsgegevens van consumenten bij haar klanten. Het plan werd snel weer ingetrokken, voorlopig.

In Banken verkopen pingedrag klanten bij de NOS, gisteren:

Het pingedrag van Nederlanders wordt verkocht aan winkeliers. Equens, het bedrijf dat de informatie verwerkt, is van plan bedrijven informatie te leveren over welke winkels klanten bezoeken en hoeveel ze daar uitgeven. Het bedrijf zegt dat de gegevens niet zijn te herleiden naar mensen, maar alleen naar de wijk waarin de klant woont. […] Als het plan doorgaat, kunnen winkeliers tegen betaling informatie krijgen over hun klanten. Niet alleen in welke wijk ze wonen, maar ook of klanten meer geld uitgeven bij de concurrent.

Uit een persbericht van de Universiteit van Amsterdam, minder dan een jaar geleden:

Geanonimiseerde gegevens zijn minder anoniem dan gedacht, blijkt uit promotieonderzoek van Matthijs Koot. Op basis van persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie onderzocht hij de identificeerbaarheid van Nederlandse burgers via (deel)combinaties van postcode, geslacht en geboortedatum. 67% van de onderzoekspopulatie bleek uniek identificeerbaar binnen Nederland op basis van de vier cijfers van de postcode in combinatie met geboortedatum. […] Hiertoe zijn slechts enkele gegevens nodig, zoals postcode, geboortedatum en geslacht, maar ook andere combinaties kunnen tot re-identificatie leiden.

In een persbericht van Equens van vandaag:

Equens staakt tot nader order alle voorgenomen activiteiten voor het uitbrengen van marketing rapporten. Aanleiding voor dit besluit is de maatschappelijke onrust die is ontstaan bij aankondiging dat Equens marketing rapporten op de markt wil brengen die retailers inzicht geeft in het bestedingsgedrag van groepen klanten.

In een pitch bij Frismakers stelt Dave Rietveld van Equens:

[…] Dus privacy is cruciaal hier. Als wij de privacy niet kunnen garanderen, beginnen we er niet aan. Heeft een van jullie het persbericht gelezen van de NS, gister, met hun chipkaart. De NS had ook zo’n idee: wij gaan met klantgegevens aan de haal en dat gaan wij gebruiken voor marketinginformatie. Nou, de NS staat nu onder grote druk, enorm veel focus en ze hebben echt een zeperd gehaald daar. Cruciaal. Als wij dat doen is onze business, euh, zijn we weg. […] To mine or not to mine, eigenlijk is dat geen vraag meer. Onze concurrenten stappen er in, wij stappen er in.