This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Geen uitbreiding databank telecommunicatie

Afbeelding: Ilva 1 jaar - Feest van Edwart Visser | Licentie: CC BY

Uit een brief van het ministerie van Veilligheid en Justitie blijkt dat het project om de CIOT-databank uit te breiden met historische verkeers- en gebruikersgegevens is gestopt.

Bits of Freedom schrijft in het artikel Goed nieuws! Geen uitbreiding telecomdatabank overheid:

Telefonie en internetaanbieders moeten nu al elke 24 uur hun administratie over klanten uploaden naar een centrale databank van het ministerie van Veiligheid en Justitie (bekend als CIOT). Het ministerie onderzocht in het Project Dataretentie of ook de historische verkeers- en gebruikersgegevens in die databank kon worden opgenomen. Het was zelfs kortstondig de bedoeling om ook gegevens van bankrekeninghouders in deze databank op te nemen. Dat plan was al afgefakkeld door Bits of Freedom, met als gevolg dat het ministerie subiet die plannen introk.

Nu zijn alle plannen voor de uitbreiding van die databank stopgezet. De werkgroep die zich met het project bezig hield besloot, zoals dat in ambtenarentaal heet:

“dat het niet opportuun wordt geacht een verder vervolg te geven aan de voorstellen in de twee uitgebrachte business cases (historische NAW-gegevens en historische verkeersgegevens)”.

En dat is goed nieuws, want waar de overheid suggereert dat “de toegang tot de gegevens is omgeven met strikte wettelijke waarborgen” (citaat, pdf) wijzen wij er op dat de politie al jarenlang die regels overtreedt.