This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Geen maatschappelijke reden voor anoniem gebruik internet

De politie vindt dat er geen maatschappelijke reden voor het anoniem gebruik van internet bestaat, blijkt uit een notitie dat ze naar aanleiding van ervaringen in een onderzoek naar fraude zaken.

De recherche schreef een notitie naar aanleiding van bevindingen die zijn opgedaan tidens het zogenaamde Apollo onderzoek, een onderzoek dat zich voornamelijk richtte op de fraude zaken van West Afrikaanse Criminele Netwerken. De recherche merkt in de notitie op dat ze veel hinder ondervind van de anonimiteit van de pre-paid mobiele telefoonkaarten en het anoniem gebruik van internet in internetcafe's en bibliotheken. In de notitie doet de recherche enkele voorstellen voor maatregelen om deze problemen tegen te gaan.

Door op deze wijze misbruik te maken van het internet kan er economische schade ontstaan bij onder meer bancaire- en particuliere instellingen maar ook bij de overheid (anoniem inbreken op systemen). Daardoor kunnen er verhoogde onrustgevoelgens onder de bevolking ontstaan en een verminderd vertrouwen in het medium internet. Uiteindelijk kand it leiden tot schade aan het internationale imago van Nederland en tot een minder open en toegangelijk internet. Er is overigens geen enkele maatschappelijke en/of economische reden om anoniem gebruik te maken van internet.

[…] kan in een wet worden opgenomen dat aanbieders van openbare communicatiediensten zoals internetcafe's, worden verplicht om de identiteitsgegevens van de gebruikers van hun dienst vast te leggen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs […]. Wanneer achteraf blijkt dat er criminele handelingen zijn gepleegd met een computer afkomstig uit het etreffende internetcafe, kan worden nagegaan welke bezoekers het internetcafe hebben bezocht. Dit vergemakkelijkt niet alleen het opsporingsproces maar draagt tevens bij aan een integer gebruik van het internet.

Internetcafe's verplichten om bij te houden wie op welk tijdstip van welke computer gebruik maakt. Tevens kan met behulp van al bestaande trackingssoftware worden bijgehouden welke sites er worden bezocht. De logs moeten kunnen worden opgevraagd op het moment dat er criminele activiteiten hebben plaatsgevonden bij de aanbieder van de communicatiediensten.