This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Geen beeld van nut bewakingscamera’s

De beveiligingscamera's in Amsterdam-Noord worden niet of nauwelijks gebruikt om criminaliteit of overlast mee te bestrijden.

In de Telegraaf staat een artikel over het werkelijke gebruik van cameratoezicht:

De beveiligingscamera's in Amsterdam-Noord worden niet of nauwelijks gebruikt om criminaliteit of overlast mee te bestrijden. […] Sinds november 2006 hangen zestien camera's in het gebied. Alle camera's zijn destijds opgehangen om de overlast van hangjongeren tegen te gaan. Of hiervan in de praktijk iets terecht is gekomen, blijkt echter op geen enkele manier te meten, stellen onderzoekers van de DSP-groep. Zij concluderen zelfs dat het stadsdeel en de politie nauwelijks actief gebruik maken van het cameratoezicht. De enige bron die informatie verschaft over de ontwikkeling van criminaliteit in het gebied, zijn politiecijfers. Daarin is wel een daling te zien van het aantal aangiften in de cameragebieden, maar niet aangetoond wordt dat dit het effect is van cameratoezicht of van andere oorzaken. Uit enquêtes onder bewoners komt een tegenstrijdig beeld naar voren. In het gebied Parlevinker/Zeevaarthof zijn iets meer mensen die zich nu veiliger voelen dan twee jaar geleden. Op het Waterlandplein voelen bezoekers en bewoners zich juist onveiliger volgens de onderzoekers. […]