This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

EPD onderzoek van NPCF nu wel online

Het onderzoek dat het NIPO in opdracht van het NPCF deed staat inmiddels online. De resultaten van het onderzoek zijn minder optimistisch dan het persbericht van het NPCF gisteren deed geloven.

Was gisterochtend het onderzoek van het NPCF niet online te vinden, nu is het dat wel [lokale kopie]Enkele citaten uit de samenvatting van het onderzoek:

Een kwart heeft wel eens gehoord van de afkorting EPD; een op de vijf van het totaal weet ook waar deze voor staat. Zes van de tien zijn geholpen bekend met het EPD en weten ook wat het in grote lijnen inhoudt. Bijna zeven op de tien van alle mensen hebben de brief van 1 november 2008 opengemaakt. Overgrote meerderheid (94%) heeft geen bezwaar gemaakt tegen hetuitwisselen van medische gegevens via het EPD. Zes van de tien hebben wel eens iets gehoord, gezien of gelezen over het EPD in de media.

Dat klinkt toch iets anders dan het triomfantelijke "Burger heeft geen bezwaar tegen EPD" waar het NPCF gisteren mee kwam. En wat bedoeld het NPCF met "Zes van de tien zijn geholpen bekend met het EPD"?

Van alle respondenten heeft 6,4% bezwaar gemaakt tegen uitwisselen van hun medische gegevens via het EPD. […] Het overgrote deel heeft dus geen bezwaar gemaakt (93,6%). Onder de meeste mensen bestaat er wel degelijk draagvlak voor het EPD.

En ook hier wordt, net als in andere onderzoeken, opgemerkt dat mensen in de zorg zelf sceptisch zijn:

Bezwaarmakers werken zelf relatief vaak in de zorg (18%).

Marc Chavannes' eigen samenvatting in het NRC:

De overgrote meerderheid weet niet wat het is, iets meer dan de helft van deze steekproef heeft er wel es van gehoord, maar een grote meerderheid denkt dat de kwaliteit van de medische zorg door invoering van het EPD zal verbeteren. En dat het betrouwbaar is.