This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

EPD niet door Eerste Kamer

Landelijke koppeling van het elektronisch patiëntendossier is voorlopig van de baan. Een meerderheid in de Eerste Kamer is tegen. Een meerderheid in de senaat vindt het bijna vijftig miljoen euro kostende landelijke systeem te duur.

De Pers schrijft in het artikel Senaat schiet landelijk e-dossier af:

Landelijke koppeling van het elektronisch patiëntendossier is voorlopig van de baan. Een meerderheid in de Eerste Kamer is tegen. Een meerderheid in de senaat vindt het bijna vijftig miljoen euro kostende landelijke systeem te duur, zo blijkt uit een rondgang van deze krant langs Eerste Kamerleden.

In de praktijk komt het volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zelden voor dat een dokter in Groningen patiëntgegevens uit Zeeland nodig heeft. […] Het ministerie van Volksgezondheid heeft al 45 miljoen euro subsidie uitgetrokken om aansluitingen op het schakelpunt te realiseren. De ontwikkeling van het schakelpunt zelf kostte 3,2 miljoen euro. […] Volgens directeur van de regionale ICT-zorgorganisatie RSO Haaglanden, Mia van Leeuwen, verhouden de voordelen van het landelijke systeem zich niet tot de kosten die ervoor moeten worden gemaakt. Ook merkt zij op dat het draagvlak voor een landelijk systeem bij huisartsen en apothekers beperkt is.