This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Elke vierde OV-chipkaart is anoniem

Afbeelding: 50/365: OV-Chipkaartstempelautomaat van Elger van der Wel | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Een groot deel van de OV-chipkaarten in Nederland blijkt anoniem te zijn. TLS kan alleen zien wanneer de kaart is gebruikt, maar niet door wie.

Uit een antwoord van de staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer:

Heeft u inzicht in het aantal anonieme kaarten dat door meerdere mensen wordt gebruikt? Zo ja, om welk percentage van het totaal aantal kaarten gaat het? […]

Op dit moment zijn 12,7 miljoen OV-chipkaarten actief in Nederland. Hiervan zijn 7,7 miljoen persoonlijke kaarten en 5 miljoen anonieme OVchipkaarten. TLS weet hoe vaak een anonieme kaart wordt gebruikt, maar weet niet wie die anonieme kaarten aanschaffen.