This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

EHRM: protest vingerafdrukken afgewezen

Vingerafdrukken die vanaf maandag in Nederlandse paspoorten komen te staan, mogen ook in een centrale database worden opgeslagen. Dat besliste het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vandaag.

Vrijbit meldt op haar website in het artikel Hof weigert – zonder motivering – schorsing van opslag vingerafdrukken:

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft 18 september aan Vrijbit bevestigd dat er geen interim-maatregelen kunnen worden genomen tegen de registratie en opslag van vingerafdrukken van Nederlanders vanaf 21 september. Vrijbit had deze week haar eerdere verzoek om schorsing van de registratie en opslag van biometrische gegevens herhaald en verder juridisch onderbouwd.

Het Hof in Straatburg legde dit evenals 24 augustus 2009, zonder hier inhoudelijk op in te gaan, opnieuw terzijde. Interimmaatregelen door het Hof worden alleen getroffen als er onherstelbare schade dreigt door een vermeende mensenrechten-schending. Bijvoorbeeld als een vluchteling dreigt te worden uitgezet naar een land waar zijn leven in gevaar komt, kan het Hof ingrijpen. Naar analogie hiervan had Vrijbit aangevoerd dat door de privacy-schendende opslag van foto en vingerafdrukken de ‘digitale persoonlijkheid’ van de Nederlander in levensgevaar komt als deze vanaf 21 september wordt uitgeleverd aan de onveilige wereld van de databanken.

Daarom eiste Vrijbit een schorsing van de opslag van biometrische gegevens in het paspoort en de Identiteitskaart, totdat de bodemprocedure hiertegen is afgesloten. Het Hof is niet inhoudelijk op deze argumentatie ingegaan, maar verklaarde, zonder opgaaf van redenen, het schorsingsverzoek van Vrijbit niet-ontvankelijk.